fbpx

ĐIỀU KHOẢN & BẢO MẬT

Flexi Mortgage

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website của Flexi Mortgage. Thông qua website này, Flexi Mortgage mong rằng quý khách sẽ tiếp cận được đầy đủ những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình và hoạt động của Flexi Mortgage. Bên cạnh đó, Flexi Mortgage cũng sẽ thu thập một số thông tin về Quý khách để phục vụ cho việc quản lý và điều hành website trên cơ sở quy định của pháp luật.  

1. Nguyên tắc bảo mật

  • Flexi Mortgage đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật.
  • Những thông tin Flexi Mortgage yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách.
  • Flexi Mortgage sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website. Qua đó, Flexi Mortgage sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của Flexi Mortgage thông qua website này.
  • Flexi Mortgage có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị thuộc Flexi Group Holdings hoặc các đại lý của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  • Tất cả các đơn vị thuộc Flexi Group Holdings, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.
2. Phương thức bảo mật
  • Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới Flexi Mortgage thông qua trang web được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền.
  • Flexi Mortgage sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để bảo đảm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Australia liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.
3. Bản quyền và thương hiệu
  • Flexi Mortgage là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên trang Web này. Những người truy cập vào trang Web này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của Flexi Mortgage bằng văn bản.
4. Cam kết và bảo mật
  • Flexi Mortgage cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của quý khách trong phạm vi quản lý của Flexi Mortgage. Các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân. Mọi thông tin cá nhân của Quý khách được Flexi Mortgage bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của Flexi Mortgage số 02 8773 1451.
Tiếng Việt